• Cart Image
  Turmeric Powde
  $ 34.99
 • Cart Image
  Pure Jeans Coffee
  $ 26.99
 • Cart Image
  Columbia Chocolate
  $ 26.99
Total - 140$ View Cart

Процедурата:

Изследване на разработен от възложителя лабораторен образец на гел за варикозни и диабетни рани (ЛОГВДР) в три обособени позиции:
 1. Обособена позиция 1 - Извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ, и за потвърждаване на стабилността на ЛОГВДР.
 2. Обособена позиция 2 - Тестване на ефекта на ГВДР
 3. Обособена позиция 3 - Създаване на комбинирана терапия на ЛОГВДР с лазер и изследване на ефекта
 
 

Прикачени файлове

.